Blok textu: P l a s t o v ý   f a s á d n y  o b k l a d    S I D I N G
plastový fasádny obklad Slovinyl Siding -odvetraná fasáda bezúdržbová

Cenník prvkov SIDING

Obchodné zastúpenie a vzorkovňa Žilina

www.abcdom.sk

VZORNÍKY  FARIEB:

Farebné zobrazenie je len orientačné, závisí od nastavenia Vášho monitora

                    

                      SLOVINYL SIDING                     -tento vzorník len dopredaj

                                                             skladových zásob

             Základná surovina na výrobu fasádneho obkladu PVC je neľahko horľavý materiál. Požiarno - technický a expertízny ústav MV SR v Bratislave zaradil SLOVINYL SIDING® do rovnakej triedy horľavosti. Tento faktor v spojení s nulovou rýchlosťou šírenia plameňa umožňuje aplikáciu fasádneho obkladu do výšky 22,5m. Montuje sa na drevený, alebo kovový rošt.

             Systém fasádneho obkladu pozostáva z  horizontálneho obkladu na fasády, vertikálneho obkladu na podhľady striech. širokého 3 až 5 palcov. Príslušenstvo tvorí 11 typov profilov, umožňujúcich začiatok i ukončenie obkladu, aplikáciu hlavných lamiel na rovné, bočné a šikmé plochy, vnútorné a vonkajšie rohy stavieb, zakrytie plôch okolo okien a pod. Lamely majú štandardnú dĺžku 3,8m s výnimkou profilov na obklad rohov, ktorých dĺžka je 3 m.

Údržba plastového obkladového systému SLOVINYL SIDING spočíva v očistení vysokotlakovým čistiacim zariadením (wapka) podľa potreby, resp. podľa stupňa znečistenia od okolitého prostredia.

 

        ROYAL SIDING

 

         CERTAIN  SIDING

POUŽITIE:    fasády – podhľady - vlhnúce steny - mobilné domy - záhradné objekty...

  

  SIDING© je kvalitný plastový fasádny obklad -odvetraný systém, na  báze  PVC  s  dlhou dobou životnosti. Zabraňuje kondenzácii vlhkosti v murive a  dokonale  chráni  stavbu  pred poveternostnými  vplyvmi.  Môže sa použiť samostatne, alebo v kombinácii so zateplením (minerálna vata, polystyrén), na zlepšenie vzhľadu fasády, prekrytie krivých múrov, zamedzenie vlhnutia stien od dažďa, snehu a pod.

 

SIDING© je vhodný pre fasády novostavieb aj pri rekonštrukciách a dizajnových úpravách starších  budov. Odstraňuje mokrý proces v priebehu stavebných prác a môže sa  kombinovať s klasickou omietkou. Montuje sa na drevený, alebo kovový rošt.

 

SIDING© nevyžaduje dodatočné maľovanie, je odolný voči mechanickému poškodeniu. Široká  škála  profilov  a farieb umožňuje  bezproblémové a efektné riešenie každej fasády.  Má nízku hmotnosť (cca 1,5  kg/m2), takže nezaťažuje objekt stavby.

 

 

Farebné zobrazenie je len orientačné, závisí od nastavenia Vášho monitora

Farebné zobrazenie je len orientačné, závisí od nastavenia Vášho monitora

Názov

 

Dĺžka

 (m)

 ROYAL SIDING

    Cena s DPH

 CERTAIN SIDING

    Cena s DPH

    SLOVINYL  SIDING

           Cena s DPH

 

 

 

 

  Biela              Farebná

Profil

 Horizontálny obklad

D4D

3,8

    13,82   EUR/m2

  všetky farby

    15,03   EUR/m2

  všetky farby

         ——         10,50 EUR/m2

Profil

  Vertikálny obklad

     (Podhľadový)

D5V

3,7

     biela:

    15,48   EUR/m2

hnedá, zl.dub, orech:

     22,94 Eur/m2

    14,76   EUR/m2

     Len biela

         ——        11,90 EUR/m2

Štartovacia lišta

SL

3,8

    1,94  EUR/m

    1,80  EUR/m

                      -––-

Ukončovacia lišta

UL

3,8

      1,94   EUR/m

      len biela

    1,92   EUR/m

1,08   EUR/m     1,50 EUR/m

Vonkajší roh

VOR

3

    6,72  EUR/m

     len biela

    6,18  EUR/m

 3,07  EUR/m    3,90  EUR/m

Vnútorný roh

VNR

3

      5,10  EUR/m

     len biela

    4,02  EUR/m

 2,23  EUR/m     2,88 EUR/m

J-profil ½

J 1/2

3,8

      biela farba:

      2,-  EUR/m

hnedá, zl.dub, orech:

    3,- EUR/m

   1,67  EUR/m

 1,15  EUR/m     1,68 EUR/m

Kombinovaný

vonkajší roh

KVOR

3,8

         ––-

             ––-

          ——         2,88 EUR/m

Odkvapový žliabok

OZ

3,8

     2,22  EUR/m

     biela farba

   2,16  EUR/m

 1,22  EUR/m     1,80 EUR/m

Rímsová doska

RD

3,8

     5,82  EUR/m

     biela farba

   4,56  EUR/m

   len biela

 2,32  EUR/m       3,- EUR/m

F-profil

F

3,8

     2,40  EUR/m

     biela farba

   3,66  EUR/m

 1,31  EUR/m     1,60 EUR/m

H-profil

H-prof

3,8

     

     biela farba:

      3,82  EUR/m

hnedá, zl.dub, orech:

      4,92 Eur/m

 

 

   8,16  EUR/m

 

 2,22  EUR/m     2,90 EUR/m