Textové pole: P l a s t o v ý   f a s á d n y  o b k l a d    S I D I N G
plastový fasádny obklad Slovinyl Siding -odvetraná fasáda bezúdržbová

POUŽITIE:    fasády – podhľady - vlhnúce steny - mobilné domy - záhradné objekty...

  

 SLOVINYL SIDING© je kvalitný plastový fasádny obklad -odvetraný systém, na  báze  PVC  s  dlhou dobou životnosti. Zabraňuje kondenzácii vlhkosti v murive a  dokonale  chráni  stavbu  pred poveternostnými  vplyvmi.  Môže sa použiť samostatne, alebo v kombinácii so zateplením (minerálna vata, polystyrén), na zlepšenie vzhľadu fasády, prekrytie krivých múrov, zamedzenie vlhnutia stien od dažďa, snehu a pod.

 

SLOVINYL SIDING© je vhodný pre fasády novostavieb aj pri rekonštrukciách a dizajnových úpravách starších  budov. Odstraňuje mokrý proces v priebehu stavebných prác a môže sa  kombinovať s klasickou omietkou. Montuje sa na drevený, alebo kovový rošt.

 

SLOVINYL SIDING© nevyžaduje dodatočné maľovanie, je odolný voči mechanickému poškodeniu. Široká  škála  profilov  a farieb umožňuje  bezproblémové a efektné riešenie každej fasády.  Má nízku hmotnosť (cca 1,5  kg/m2), takže nezaťažuje objekt stavby.

 

 

Cenník  prvkov SLOVINYL SIDING

Uvedené ceny sú pre farbu bielu. Ostatné farby  + cca 8-12%)

Obchodné zastúpenie a vzorkovňa Žilina

www.abcdom.sk

VZORNÍK  FARIEB

Farebné zobrazenie je len orientačné, závisí od nastavenia Vášho monitora

             Základná surovina na výrobu fasádneho obkladu PVC je neľahko horľavý materiál. Požiarno - technický a expertízny ústav MV SR v Bratislave zaradil SLOVINYL SIDING® do rovnakej triedy horľavosti. Tento faktor v spojení s nulovou rýchlosťou šírenia plameňa umožňuje aplikáciu fasádneho obkladu do výšky 22,5m. Montuje sa na drevený, alebo kovový rošt.

             Systém fasádneho obkladu pozostáva z  horizontálneho obkladu na fasády, vertikálneho obkladu na podhľady striech. širokého 3 až 5 palcov. Príslušenstvo tvorí 11 typov profilov, umožňujúcich začiatok i ukončenie obkladu, aplikáciu hlavných lamiel na rovné, bočné a šikmé plochy, vnútorné a vonkajšie rohy stavieb, zakrytie plôch okolo okien a pod. Lamely majú štandardnú dĺžku 3,8m s výnimkou profilov na obklad rohov, ktorých dĺžka je 3 m.

Údržba plastového obkladového systému SLOVINYL SIDING spočíva v očistení vysokotlakovým čistiacim zariadením (wapka) podľa potreby, resp. podľa stupňa znečistenia od okolitého prostredia.

Názov

Označenie

Dĺžka

 (m)

    Cena s DPH

Profil   Horizontálny obklad

D4d

3,8

     8,74  EUR/m2

Profil  Vertikálny obklad

D5V

3,8

     9,10   EUR/m2

Štartovacia lišta

SL

3,8

    1,26  EUR/m

Ukončovacia lišta

UL

3,8

    1,08   EUR/m

Vonkajší roh

VOR

3

    3,07  EUR/m

Vnútorný roh

VNR

3

    2,23  EUR/m

J-profil ½

J 1/2

3,8

   1,15  EUR/m

Kombinovaný vonkajší roh

KVOR

3,8

   1,79   EUR/m

Odkvapový žliabok

OZ

3,8

   1,22  EUR/m

Rímsová doska

RD

3,8

   2,32  EUR/m

F-profil

F

3,8

   1,31  EUR/m

Ozdobná podhľadová lišta

OPL

3,8

  1,51  EUR/m